Huishoudelijk reglement

ALGEMEEN   

1. Situatieschets van het kinderdagverblijf 

't Pandabos is opgericht door Debby Clincke. Het is een zelfstandig kinderdagverblijf dat werkt onder toezicht van Kind en Gezin.  

't Pandabos is een minicrèche met een capaciteit van 18 kinderen per dag. Onze kinderen hebben de leeftijd van 0 tot 2,5 à 3  jaar (tot ze naar de kleuterschool gaan). Het kinderdagverblijf is doordeweeks open van maandag tot vrijdag tussen 7u en 18u.  

 

Organisatie en verantwoordelijke:    

             Debby Clincke 

             Borgersteinlei 148, 2860 Sint-Katelijne-Waver 

             0476/59.73.07 

             debbyclincke@hotmail.com 

                                    

Opvanglocatie: Kinderdagverblijf 't Pandabos 

              Borgersteinlei 65, 2800 Mechelen 

              015/55.03.71 

              kinderdagverblijf-pandabos@hotmail.com 

Contact in geval van nood: Debby Clincke  0476/59.73.07 of 015/55 03 71 

   

1.1   Onze missie en visie :

We willen opvang bieden in een veilig maar leuk kinderdagverblijf waar de kinderen centraal staan. Kort bij diverse scholen en goed bereikbaar langs verschillende invalswegen. Een huiselijke sfeer creëren waar alle kinderen zich toch een beetje thuis kunnen voelen. Ook de kans om buiten te spelen moet aanwezig zijn. De gelegenheid om binnen en buiten de vrijheid te hebben om zich verder te kunnen ontplooien.

Een pedagogische aanpak door gediplomeerde begeleiders moet ervoor zorgen dat de kinderen zich verder kunnen ontwikkelen, kunnen groeien en kunnen ontdekken in groep en individueel.

Een professionele opvang die openstaat voor diversiteit. Communicatie met de ouders en de kindjes is een zeer belangrijk onderdeel van onze kinderopvang. Samen zorgen voor het welzijn van de kindjes is het middelpunt van onze missie. Afwisseling en steeds leren en bijleren is zowel van toepassing voor de begeleiders als voor onze kindjes.

We willen dat ze de gelegenheid krijgen om zelf zoveel mogelijk te kunnen ontdekken, ieder apart maar toch ook samen in groep op ontdekkingsreis gaan en hier speelt het spel een belangrijke rol in. Op een spelende manier zich ontwikkelen en ontpoppen tot een kindje dat klaar is om naar school te gaan. Het kind opvoeden en begeleiden tot een gelukkig, zelfstandig mensje dat mag uitkomen voor zijn eigen mening.

Elk kind de dag van hun leven laten beleven, de ruimte om zich te kunnen ontwikkelen op hun eigen tempo en eigen manier. Elk kind is uniek en heeft de zorgen, liefde en geborgenheid nodig, aangepast aan hun eigen behoefte. We begeleiden samen met de ouders, de kinderen individueel en als groep en houden daarbij rekening met het ontwikkelingsniveau van de kinderen. We werken met een verticale groep, maar bieden ook de mogelijkheid om regelmatig met de leeftijdsgenootjes activiteiten te ondernemen.

We vinden het belangrijk dat de kinderen leren omgaan met andere kinderen, groepsgevoel creëren, hen voorbereiden om naar school te kunnen gaan. Leren van elkaar, positief beïnvloeden en elkaar stimuleren.

Maar het kind als individu nooit uit het oog verliezen! 

 

1.2 Organiserend bestuur en het dagelijks beleid  

Het dagelijkse bestuur: 
Debby Clincke staat in voor zowel de administratie als het koken en het verzorgen van de kinderen. Met haar diploma hotelschool kan ze steeds een gezonde en gevarieerde voeding bereiden voor de kinderen. Ze is ook verantwoordelijke voor de verzorging van de kinderen. Zij volgt elk kind nauwkeurig op en zorgt ervoor dat de kinderen een veilige en vertrouwde omgeving rondom zich hebben. Ze begeleid en ondersteund ook andere kinderbegeleiders in de opvang. Ze heeft zowel een diploma Hotelschool, leerkracht en kinderverzorging.

Contactpersonen: 
Debby is dagelijks aanwezig en je kan haar steeds contacteren. 
Telefoonnummer kinderdagverblijf: 015/55.03.71 
GSM Debby: 0476/59.73.07 

 

Onze doelgroep: 
Ons kinderdagverblijf vangt kinderen op tussen de 0 en de 3 jaar (tot ze naar de kleuterschool gaan). We delen de kinderen onderling nog eens op in een babygroep en een peutergroep. Ook kinderen met bepaalde ontwikkelingsstoornissen zijn welkom bij ons, ongeacht de ernst van de stoornis.  

 

Opnamebeleid: 
We hebben een beperkt aantal plaatsen. Dit aantal is 18 kinderen op 1 dag. Er kunnen wel meer kinderen ingeschreven worden, omdat niet elk kind op dezelfde dag of moment opvang nodig heeft (hiervoor stellen we samen met u nog een opvangplan op).  Wanneer we volzet zijn op de moment dat u zich wil inschrijven, komt u op de wachtlijst te staan. De volgorde van de wachtlijst wordt gerespecteerd! Personen van op de wachtlijst worden ruim op tijd voor de gewenste opvangperiode gecontacteerd of er al dan niet opvang kan plaatsvinden. We proberen de ouders tussen de 4 en de 6 maanden op voorhand te contacteren. 

Voorrangsregels: 
De wachtlijst wordt gerespecteerd. Toch zijn er enkele groepen die mogelijk voorrang krijgen zoals: 
- Broers of zussen van kinderen die reeds bij ons opgevangen worden/werden. 
- Kinderen die reeds bij ons in de opvang zitten maar waarbij de ouders enkele extra (halve) dagen vragen. 
- Kinderen van het personeel. 
Alle andere personen, ongeacht woonplaats, werk,... worden als gelijke behandeld. 

 

Werking van het kinderdagverblijf: 


1) We hebben een dagelijkse bezetting van 18 kinderen op 1 dag. Ons aantal ingeschreven kinderen kan natuurlijk hoger liggen, naargelang de opvangplannen van de kinderen. Niet elk opvangplan komt overeen waardoor er lege plekken zijn die opgevuld kunnen worden.  
We werken in 2 groepen, een babygroep en een peutergroep. Elke groep heeft 1 vaste begeleider en dan is er nog een derde kinderbegeleider die inspringt waar nodig. 
- Op dit moment werken we met Debby, Steffy, Sascha en Stephanie, wij zijn allemaal geschoolde begeleiders in de kinderzorg. 

 
2) Wij gaan en staan ook voor een vlotte en goede samenwerking met de ouders. Dit kan op allerlei vlakken zijn. Onze kinderbegeleiders streven naar een goede vertrouwensrelatie tussen hen en de ouders. We zorgen ervoor dat de ouders altijd goed geïnformeerd zijn in verband met de opvang van hun kind (hoe ging hun dag, waren er problemen, slaapmomenten,...). Om de informatiewissel optimaal te laten verlopen maken we tijd om de ouders in te liggen. We voorzien ook per kind een heen-en-weerschriftje. Hier wordt dagelijks genoteerd hoe het kind heeft gegeten, wanneer het kind heeft geslapen, hoe het dagverloop in het algemeen was, informatie in verband met de verzorging (stoelgang, rode poepen,...), enzovoort. Ook worden ouders betrokken bij activiteiten. Als we werken in thema zoals bijvoorbeeld muziek, mogen ouders altijd instrumenten komen bespelen. Ook als er uitstappen gedaan worden met de peuters mogen ouders altijd deelnemen.  
 
3) Om de kinderen zich zo vertrouwd en veilig mogelijk te laten voelen, werken we ook op het tempo van het kind. Een kind dat meer slaap nodig heeft, krijgt deze ook. Als een van de kinderen wat vroeger heeft gegeten in de ochtend, houden we hier ook rekening mee. We spelen in op de behoeften en noden van elk individu. 
 
4) Bij de inrichting van het kinderdagverblijf hebben we gedacht aan kindvriendelijke zaken. We hebben gekeken naar de kwaliteit van de materialen. Zowel het speelgoed als de meubelen zijn veilig voor de kinderen. Indien dit niet het geval is, wordt het materiaal vervangen.  
 
5) Het personeel volgt ook vormingsdagen en cursussen om steeds te blijven leren en zichzelf nog meer te ontplooien. 

2. Algemene organisatie  

2.1 Openingsuren 

't Pandabos is open tussen 7u en 18u van maandag tot vrijdag.  
Tijdens de middagrust van onze peuters, die valt tussen 12u en 14u, worden er liefst zo weinig mogelijk kinderen opgehaald. Als u toch u peuter tijdens de middag wil ophalen, laat dit dan op tijd weten, dan kunnen we hier rekening mee houden. 

's Avonds worden de kinderen opgehaald ten laatste om 17u55. Zo kunnen we nog rustig met de ouders het dag verloop bespreken. Om 18u sluiten wij, dus hebben we ook graag dat iedereen zijn/haar kind op tijd komt afhalen!  

2.2 Verlofregeling kinderdagverblijf  

Feestdagen: Het kinderdagverblijf is alle wettelijke feestdagen gesloten alsook de brugdagen die hier aan vast hangen. 

De week tussen Kerstmis en Nieuwjaar zijn we gesloten. (Vanaf 24 December tot en met 1 januari. 

Met de paasvakantie zijn we ook 1 week gesloten. Dit zal telkens de week zijn waarin Pasen zelf valt. 

Tijdens de zomervakantie zijn wij ook 3 weken gesloten. 

Indien ouders op andere momenten het kind van de opvang thuis houden (wegens verlof of tijdelijk thuis zitten,...) dienen zij dit minstens 7 werkdagen op voorhand dit door te geven. 

B. INTERN WERKINGSKADER 

 

1. Principes met betrekking tot het huidig pedagogisch beleid. 

Opvang van kinderen in ons kinderdagverblijf omvat enerzijds de algemene verzorging van de kinderen en anderzijds de pedagogische begeleiding van de kinderen. 

Onze streefdoelen zijn:  

Het kind vertrouwen en geborgenheid beiden. 

Het hechtingsproces van het kind te bevorderen. 

Een positieve houding naar het kind ( en de ouders) toe. 

Een goede en correcte (lichaams-)verzorging geven aan het kind. 

Elk kind als individu benaderen en persoonlijke aandacht geven. 

Werken volgens het ritme van het kind. 

Er is een duidelijk dagschema terug te vinden. Bij de peuters is dit een schema met vaste eet-, slaap- en speelmomenten. Bij de baby's is het schema een richtlijn, maar hiervan wordt afgeweken. Bij de baby's is er meer variatie in de persoonlijke noden en behoeften van elk kind. 
Elk kind wordt gestimuleerd tot zelfstandigheid. Hierbij bieden we het kind voldoende mogelijkheden aan zichzelf te ontplooien, maar laten we het kind ook vooral zelf ontdekken en zoeken.  Elk kind ontplooit op zijn eigen tempo, hier houden we ook rekening mee.  
Positieve bekrachtiging van het kind is belangrijk. Het kind niet enkel stimuleren, maar ook complimenteren omdat het iets goeds doet. Al zijn het maar de kleinste zaken, al is het maar de helft van het bordje leegeten terwijl hij/zij de groentjes niet lusten. Het kind moet zoveel mogelijk benaderd worden.  
 
Bij al dit houden we natuurlijk rekening met de veiligheid. Ons kinderdagverblijf is ingericht naar de normen van Kind en Gezin. 
 
We creëren een kindvriendelijk klimaat om de ontwikkeling van de kinderen te bevorderen en hun de beste kansen te geven om hun talenten en vaardigheden te ontplooien. Op die manier bouwt het kind een goed zelfvertrouwen op. Het sociale gedrag van het kind wordt gestimuleerd doordat het in groep wordt opgevangen. 
Naast deze groepsopvang wordt er ook rekening gehouden met het individu. We werken met een observatieschriftje. Hierin noteren we per kind belangrijke (en ook minder belangrijke) ontwikkelingen. Om de 3 maanden vullen we ook de ZIKO VO van elk kind in. (Dit gebeurt als het kind 3 maand, 6 maand, 9 maand, 12 maand,... is) De ouders mogen dit ook altijd bekijken. 
 
Zoals eerder vermeld geven we bijzondere aandacht aan individualisering, zelfredzaamheid, flexibiliteit, structuur, bewegingsvrijheid en veiligheid. 

2. Principes met betrekking tot samenwerking van ouders en kind.  

Het personeel van ’t Pandabos streeft naar een goede samenwerking met de ouders. De kinderbegeleiders geven via het heen-en-weerschriftje en de ZIKO VO regelmatig de evolutie van de verschillende ontwikkelingsstappen door aan de ouders en omgekeerd. Regelmatig overleg is hierbij van groot belang.  

Het is belangrijk dat de ouders bij de aanvang van de opvang zoveel mogelijk informatie doorgeven die van belang kan zijn voor de opvang van het kind. Deze informatie wordt genoteerd op een inschrijvingsfiche en andere nuttige documenten. De ouders kunnen steeds met hun vragen over bv. gezondheid, ontwikkeling en de activiteiten van hun kind terecht bij het personeel. 

2.1 Heen- en weerschriftje  

Er wordt een persoonlijk heen- en weerschriftje voor ieder kind gebruikt. Op die manier hebben de ouders steeds een beeld over het dag verloop van de kindjes. De ouders mogen hierin persoonlijke aantekeningen maken betreffende hun kind. 

2.2 Zindelijkheidstraining 

De zindelijkheidstraining wordt opgestart in samenspraak met de ouders. We raden wel aan pas te starten met deze training als er gemerkt wordt dat de kinderen effectief op het potje/toiletje plassen. De start van de training hangt af van kind tot kind. De zindelijkheidstraining begint ongeveer op 22 maanden. Voorafgaand gaan we telkens goed noteren of het kind op het potje plaste of niet. Dit delen we ook mee aan de ouders.  
een zindelijkheidsschema wordt in de ruimte bij het verzorgingskussen en de potjes opgehangen. Zo is iedereen op de hoogte van welk kind wanneer begint of reeds bezig is. 

2.3 Ouderparticipatie 

De ouders worden betrokken bij allerlei activiteiten. Er is ook een ideeënbus waar ouders hun persoonlijke ideeën en inbreng mogen instoppen. Ouders mogen altijd zelf ideeën geven, deze bekijken we dan en we doen ons best om het te realiseren. 

3. Principes met betrekking tot samenwerking met externen 

3.1 Samenwerking met anderen 

Indien bepaalde kinderen extra zorgen nodig hebben zoals kinesitherapie, logopedie, of andere deskundige diensten, kunnen we dit inplannen in het dag verloop. Er worden met de ouders en de deskundigen afspraken gemaakt in verband met de uren en dagen.   

 

C. WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN OUDERS EN HET KINDERDAGVERBLIJF 

 

1. Algemeen 

1.1 Opvangplan 

De opvangcapaciteit is maximum 18 kinderen per dag.  
Om opvang voor uw kind te voorzien vragen wij dat uw kind minstens 2,5 dagen per week komt.  
Bij de inschrijving word er met de ouders besproken welke dagen het kind zal komen. Ook wordt bekeken of het kind een hele dag komt (meer dan 5 uur per dag) of maar een halve dag zal komen ( minder dan 5 uur per dag).  

Een opvangplan is normaal een vast gegeven. Indien er ouders zijn met een variabel en wisselend uurrooster, wordt dit ook besproken. De ouders moeten telkens hun uurrooster per maand doorgeven vanaf ze het gekregen hebben. Liefst ten laatste 2 weken voor de volgende maand begint. Zo kunnen wij eventuele gaten opvullen of extra plaats voorzien.   
De startdatum wordt ook in het opvangplan vastgelegd. Deze wordt NIET meer gewijzigd. Indien de ouders deze toch willen opschuiven (meer dan 1 maand) zal er een vergoeding van 100 euro per maand voor het kinderdagverblijf volgen. 

 

1.2 Wendagen 

Voor het kind effectief start kunnen er enkele wendagen ingelegd  worden. Ouders zijn niet verplicht een wenmoment aan te vragen en te nemen. We raden de ouders aan toch zeker 2 halve dagen langs te komen met het kind. Ouders kunnen ook 2 of 3 halve dagen aanvragen om te wennen. Zo'n halve dag bestaat uit enkele uurtjes dat de kinderen in hun groep gaan wennen. Ze wennen aan de geluiden, de begeleiders, de anderen kinderen en al de rest dat de omgeving met zich meebrengt.  
Niet enkel het kind moet wennen aan een nieuwe omgeving, ook de ouders krijgen een hele rondleiding. De ouders moeten zich ook vertrouwd voelen met de kinderopvang. Om ouders een goed gevoel te bezorgen nemen we natuurlijk ook de tijd om hen te ontvangen.  

Wendagen worden aangerekend zoals een normale hele of halve dag. 

1.3 Spelactiviteiten  

We hechten ook belang aan georganiseerde en begeleide activiteiten. Hiervoor bekijken we beide groepen wel apart. 

Baby's: Hier werken we niet altijd aan grote en georganiseerde activiteiten. bij de baby's is het belangrijk om kleinere activiteitjes te doen zoals verhaaltjes lezen, met de bal spelen enzovoort. Wanneer we in thema werken kunnen we al eens een grotere activiteit doen. Bijvoorbeeld bij Kerstmis en Nieuwjaar een nieuwjaarsbrief maken. Ook onze ruimte zal altijd in thema ingekleed zijn.  
Bij de baby's is het vooral belangrijk dat je ze de ruimte geeft om te ontdekken en speelgoed aanbieden om zich te ontwikkelen. Bij de baby's zijn begeleide activiteiten gericht op het individu en ook op het ontdekken van bepaalde materialen. Zo kan je met de baby's voetstempelen en handstempelen, zo maken ze kennis met een raar goedje op hun lichaamsdeel (wat voor ons simpelweg verf is). Je kan ook experimenteren met

spiegelmaterialen of een ballonen bed. Het is belangrijk dat de baby's ontdekken. 

Peuters: Bij de peuters is het activiteitenaanbod groter. hier werken we tweewekelijks of maandelijks met een ander thema. Hierrond kunnen activiteiten gedaan worden. Bij de peuters gaan we een gevarieerd aanbod van activiteiten opstellen waar ook de ouders bij betrokken kunnen worden. 
Ook de ruimtes worden in de thema's zo goed mogelijk ingekleed.  
Bij de peuters heb je natuurlijk ook een aanbod van kleine activiteiten zoals verkleden, dansen, verhaaltjes lezen, enzovoort. Evengoed kunnen de peuters in thema op uitstap gaan.  
Onze tuin is ook goed voorzien om met mooi weer buiten te spelen. 

1.4 Doorschuifmoment  

De verantwoordelijke bespreekt regelmatig met de kinderbegeleiders en met de ouders welke kruipertjes of lopertjes er van de babygroep naar de peutergroep mogen doorschuiven. Als we merken dat een kind de uitdaging zoekt bij de peuters of we merken dat het kind er klaar voor is, laten we hem op voorhand enkele keren bij de peuters spelen. Het doorschuifmoment wordt ook bekeken naar gelang er nieuwe kinderen bij komen, zodat we altijd aan onze volle bezetting komen. Vanaf het kind overgestapt is, blijft hij in deze groep tot hij naar school gaat. Het kind kan niet terug van de peutergroep naar de babygroep. 

1.5 Naar de kleuterschool  

Als het kind 2,5 à 3 jaar is, gaat het naar school. De ouders dienen dit tijdelijk schriftelijk mee te delen. Zo kunnen wij de lege plaats opvullen. Als ouders twijfelen over de rijpheid van hun kind, kunnen ze altijd in overleg met de verantwoordelijke en de kinderbegeleiders een samenzitten en hun opinie beluisteren.  
Er is verder in het straat een school gevestigd waar u uw kind heen kan sturen. Deze school is de gemeentelijke basisschool Dijkstein. 

 

2. Afspraken in verband met brengen en afhalen van de kinderen. 

 

Als u in de ochtend uw kind afzet, wordt hij/zij in het babylokaal afgezet. Zo hebben we een beter overzicht.  

De kinderen worden afgezet vanaf 7u00. Voor buggy's of maxi cosy's is er geen tot zeer beperkte plaats voorzien. Je kan deze altijd in het kinderdagverblijf laten staan maar dit is op eigen risico. 

 
Ouders mogen hun kind elk moment van de dag ophalen. De ouders houden hierbij wel rekening met de middagrust van de peuters tussen 12u en 14u en met hun opvangplan. 

Het kinderdagverblijf sluit om stipt 18u. Wij vragen u ook vriendelijk om je kind ten laatste om 17u55 op te halen. Zo kunnen wij nog tijd nemen voor een uitleg over de opvang dag van het kind. Indien u uw kind te laat komt afhalen, zal hier een boete aan vasthangen. 

Indien uw kind niet kan komen wegens ziekte vragen wij u ook om ons te verwittigen VOOR 9u00. Zo kunnen wij onze hoeveelheid eten en dergelijke aanpassen. Indien u te laat of niet verwittigd, wordt er een vergoeding gerekend.  
 

Bij elke wijziging in het opvangplan, worden wij graag op de hoogte gebracht!  

Het kinderdagverblijf vertrouwt de kinderen alleen toe aan de personen die uitdrukkelijk worden vermeld in de overeenkomst die ingevuld wordt door de ouders (achteraan in het huishoudelijk reglement). De ouders moeten het personeel steeds op voorhand en schriftelijk verwittigen wanneer derden hun kind komen afhalen. Dit kan via het heen- en weerschriftje. 

Treedt in de loop van de opvangperiode een wijziging op in het ouderlijk gezag of het verblijf- of bezoekrecht, dan is het nodig dat de ouders dit zo snel mogelijk doorgeven aan de verantwoordelijke en de kinderbegeleiders, zodat zij de nodige aanpassingen kunnen doen. In geval één van de ouders het kind niet mag afhalen, is een bewijs van hoederecht vereist 

3. Invulformulier met kind-gegevens  

Aan de ouders vragen we om het persoonlijk heen- en weerschriftje in te vullen met de individuele gegevens. Dit gaat om gewoonten en eigenheid van het kind, bereikbaarheid van de ouders, wensen van de ouders en eventuele aspecten van medische aard van het kind. Deze gegevens worden bij de inschrijving op een inschrijvingsfiche (apart document) ingevuld die permanent aanwezig is in het kinderdagverblijf. 

4. Afspraken over voeding  

 

Kinderen moeten thuis ontbijten, behalve bij uitzonderlijke omstandigheden. De baby’s krijgen hun flesvoeding, fruitpap en groentepap volgens hun individueel ritme. Er mag geen flesvoeding op voorhand bereid worden. Het melkpoeder moet door de ouders in een maatpotje meegebracht worden, met het correcte aantal schepjes melkpoeder per fles. Op die manier kan de flesvoeding zo hygiënisch mogelijk en in de juiste verhouding per kind bereid worden.  

De grotere kinderen eten om 11.00u een middagmaal en om 15.00u fruit, pudding, brood, of andere voeding.  

De maaltijden worden in het kinderdagverblijf dagelijks vers bereid. De verantwoordelijke en de kok houden toezicht op de voedingssamenstelling. . We houden rekening met de seizoengroenten en –fruit.  

De voedselinspectie doet regelmatig inspectiebezoeken in ons kinderdagverblijf. Omwille van de HACCP -reglementering is het verboden om zelf bereide voedingswaren mee te brengen. Hierbij hanteren we strikt de voedingsnormen van Kind en Gezin. Enkel in uitzonderlijke gevallen en op medisch voorschrift kan speciale dieetvoeding meegebracht worden. In dit geval dienen ouders dit schriftelijk te bevestigen en te ondertekenen. 

Indien uw kind om culturele redenen bepaalde vlees niet mag eten, hebben wij dit ook graag op voorhand meegedeeld gekregen. U zal dan telkens zelf vlees of vervangproducten voor het kind moeten voorzien. U kan wat diepgevroren vlees meebrengen, deze stoppen wij dan in onze vriezer met de naam van het kind op. 

5. Afspraken omtrent algemene verzorging en kleding 

De ouders brengen het kind verzorgd en netjes gekleed naar het kinderdagverblijf. Juwelen worden thuis gelaten om problemen te voorkomen. Halskoordjes zijn verboden om veiligheidsredenen. Om dezelfde reden worden geen kleine haarspeldjes of haarklemmetjes toegelaten. 

De ouders zorgen ervoor dat het kind voldoende reservekledij heeft liggen. Elk kind heeft zijn persoonlijk vakje. Hier stoppen de ouders reservekledij in. Hier vinden zij ook 's avonds eventuele bevuilde kledij terug. 
In deze vakjes stoppen de ouders ook andere persoonlijke spullen van de kinderen zoals Pampers, poepzalfjes, medicatie, enzovoort.  

Het kinderdagverblijf voorziet voor elk kind luiers. We hebben ook steeds basisverzorgingsproducten en neusspoeling in voorraad liggen. 

Indien uw kind medicatie moet nemen, is het belangrijk van een doktersvoorschrift te voorzien. Indien u geen voorschrift hebt, dienen wij geen medicatie toe! 

Verder brengt ieder kind zo nodig zijn eigen fopspeen mee. Deze blijft ook continu in de opvang en wordt gekenmerkt met de naam van het kind. Het is belangrijk om de fopspeen van uw kind om de 6 maanden te vervangen. 

We vragen geen persoonlijk speelgoed van de kinderen mee te brengen om verdere problemen te voorkomen. Breng geen losse verjaardag- of afscheidsgeschenkjes mee voor elk kind die in de groep moeten uitgedeeld worden. Een klein cadeau waar de hele groep mee kan spelen mag, maar dit is zeker geen verplichting! 

6. Afspraken omtrent slapen  

In de babygroep wordt ieder kind dat jonger is dan 1 jaar op de rug te slapen gelegd om wiegendood te voorkomen. Is hier een uitzondering vereist dan is dat alleen mogelijk op basis van een attest over de slaaphouding dat ingevuld werd door een arts. Baby’s onder de 6 maanden worden in de leefruimte te slapen gelegd en vanaf 6 maanden slapen ze in een verduisterde slaapruimte met een babyfoon.  

Alle bedjes voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. Bij de baby’s is er een regelmatige controle tijdens het slapen gezien de kinderbegeleiders in de slaapkamer komen om een baby te slapen te leggen of een kindje uit bed te nemen. 

De kinderbegeleiders van de peutergroep blijven in de slaapruimte toezicht houden tot alle kindjes slapen en de babyfoon staat steeds op. Omwille van de wiegendoodpreventie worden er tijdens slaapmomenten geen knuffeldiertjes of fopspeenkettingen gegeven aan baby’tjes. 

7. Afspraken omtrent zindelijkheidstraining  

 

In verband met de zindelijkheidstraining van het kind wordt er eerst en vooral overlegd met de ouders en het personeel. We houden rekening met hun individuele wensen. Meestal wordt het kind rond de 22 maanden vertrouwd gemaakt met het potje of met het kindertoiletje. Deze training moet door de ouders thuis ook verder gezet worden om vlotter resultaat te bekomen. 

Het is noodzakelijk om gedurende deze trainingsperiode dagelijks minimum een 5-tal onder- en boven broekjes mee te geven. Licht schoeisel en shortjes zijn eveneens aanbevolen. We zetten het kind tijdens de zindelijkheidstraining zeer frequent op het toiletje. Later kan het kind dit zelfstandig doen. 

8. Vaccinaties 

 

De kinderen die in ons kinderdagverblijf worden opgevangen, zijn verplicht om zich te laten vaccineren volgens het aanbevolen schema van Kind en Gezin! Een onvoldoende immuniteit voor difterie, kinkhoest, klem, hersenvliesontsteking door Haemophilis influenza B, hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging door Meningokokken, alsook mazelen, bof, rode hond en hepatitis B kunnen ernstige verwikkelingen voor uw kind tot gevolg hebben.  

Adres van het preventief consultatiebureau van Kind en Gezin in onze gemeente: 
CB Mechelen Lange Schipstraat 27 TH 
Lange Schipstraat 27  
2800 Mechelen  
Telefoonnummer : 078 150 100 

 

OF 

 

CB Mechelen M.Sabbestraat 
Maurits Sabbestraat 61  
2800 Mechelen  
Telefoonnummer : 078 150 100 

 

 

OF 

CB Mechelen Brusselsesteenweg 
Brusselsesteenweg 49  
2800 Mechelen  
Telefoonnummer : 078 150 100 

Wanneer de behandelende arts de vaccins toedient, moeten hij/zij de data en de juiste vaccins vermelden in het boekje van Kind en Gezin.  

Vergeet niet de kinderbegeleiders zowel mondeling als schriftelijk te verwittigen wanneer het kind de dag voordien een vaccinatie kreeg. Op die manier is er een betere controle op de eventuele bijwerkingen van de vaccinaties. 

9. Zieke kinderen 

 

Kinderen die ziek zijn worden niet toegelaten wegens besmettingsgevaar voor anderen. De kinderen mogen WEL komen indien de arts een briefje schrijft dat het kind geen gevaar is voor de kinderopvang. 
Met ziekte wordt bedoeld: koorts, kinderziekte, keel– en oorontsteking, na een heelkundige ingreep, bronchitis, longontsteking, ontsteking van mondslijmvlies, diarree, eender welke virale en bacteriële infectie. 

De eerste 3 opeenvolgende crèche dagen worden altijd aangerekend, doktersbriefje of niet. Vanaf de 4e crèche dag word het niet meer aangerekend mits doktersbriefje! 

Als u kind ziek is, voorzien de ouders zelf medicatie en een doktersvoorschrift. indien er geen voorschrift is van de dokter, dienen wij geen medicatie toe.  

10. Regeling in geval een kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de opvang. 

 

Wanneer het kind tijdens de opvang dag ziek wordt, zal het personeel eerst en vooral contact opnemen met de ouders. In de meeste gevallen is het voor een ziek kindje het beste dat het zo snel mogelijk wordt opgehaald zodat het thuis tot rust kan komen. Binnen het kinderdagverblijf neemt het personeel soms de beslissing om uw kindje apart van de anderen te houden, bv. bij vermoeden van een besmettelijke kinderziekte. U wordt dan onmiddellijk op de hoogte gebracht om uw kindje zo snel mogelijk te komen ophalen. 

Blijft het kind meerdere dagen ziek, dan waarschuwen de ouders het kinderdagverblijf ten laatste de volgende dag voor 9u, zodat het personeel weet hoeveel dagen het kind nog afwezig blijft. Op die manier worden er geen overbodige maaltijden bereid en kunnen er andere kindjes zo nodig een extra opvangmogelijkheid krijgen. 

In het geval van een medische urgentie nemen de verantwoordelijke en de aanwezige kinderbegeleiders de eerste zorgen op zich. Bij een ernstig ongeval of een zorgwekkende toestand, zal de verantwoordelijke of de kinderbegeleider onmiddellijk een arts consulteren of naar het nabijgelegen ziekenhuis gaan, om geen kostbare tijd te verliezen. De ouders worden steeds zo snel mogelijk telefonisch gewaarschuwd. Indien het om een ongeval gaat, zal de verzekering van het kinderdagverblijf tussenkomen. In geval van ziekte, moeten de ouders hiervoor betalen.  

Indien het kind hersteld is van zijn/haar ziekte, kan het personeel een schriftelijke toelating van de behandelende arts opvragen alvorens de opvang te hervatten. Zonder dit attest kan de toegang tot het kinderdagverblijf geweigerd worden, afhankelijk van de aard van de ziekte. Er kan steeds overlegd worden met de verantwoordelijke. In geval van discussie met de behandelende arts en/of de ouders, ligt de beslissing bij verantwoordelijke en bij de medische kwaliteitscoördinator van Kind en Gezin.  

Tenslotte verzoeken wij om eventuele, niet onmiddellijk zichtbare medische problemen van het kind, die mogelijk een gevaar kunnen betekenen voor de andere kinderen en voor het personeel of die een bijzondere waakzaamheid van de kinderbegeleiders vergen, op voorhand te signaleren. Algemene preventie is hierbij van essentieel belang. 

 

11. Luizen 

Indien het kind te kampen heeft met luizen of neten (eitjes van luizen) dienen de ouders zelf de behandeling toe te dienen. Het kind mag pas terug naar de opvang komen zodra alle luizen en neten verdwenen zijn. Bij terugkomst in de opvang wordt het kind nog eens grondig nagekeken voor alle zekerheid. 

12. Medicatie 

Indien een kind medicatie moet nemen, voorzien de ouders dit zelf. De medicatie wordt voorzien van een naam. 
Indien de ouders geen medisch voorschrift hebben van de arts, dient het personeel  geen medicatie toe. Enkel met voorschrift mogen wij het kind medicatie geven. 

Op het voorschrift staan enkele belangrijke zaken vermeld: 

Naam van het kind. 

Aard van de aandoening. 

Benaming van de medicatie. 

Naam van de dokter/apotheek. 

Datum, handtekening en stempel van de arts. 

Datum van aflevering en vervaldatum. 

Dosering, wijze van toediening en duur van de behandeling. 

Een koortswerend middel wordt gegeven bij toelating van de ouders en van de behandelende arts. Dit dient enkel voor het comfort van het kind op die dag en we vragen de ouders vervolgens een dokter te raadplegen om de oorzaak van de koorts te achterhalen. 

 

13. Naleving van de wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

 

Om de opvang zo goed mogelijk te laten verlopen kunnen wij bij de inschrijving enkele zaken opvragen. De informatie die wij zullen opvragen zijn administratieve gegevens van het kind, medische info over het kind. 

Administratieve en sociale gegevens worden opgevraagd en verwerkt door de verantwoordelijke. 

In overeenstemming met de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft de ouder recht op de toegang tot de administratieve gegevens betreffende zijn/haar kind. 

Onze personeelsleden delen geen informatie over de kinderen, of betreffende hun verblijf in het kinderdagverblijf, mee aan derden. Zij nemen hieromtrent de nodige discretie in acht. Alle personeelsleden zijn immers strikt gehouden aan het beroepsgeheim. 

 

D. ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN  

 

1. Inschrijving van het kind 

1.1 Wachtlijst 

 

De inschrijving gebeurt steeds op afspraak met verantwoordelijke. De verantwoordelijke geeft de nodige informatie en er volgt steeds een uitgebreide rondleiding in het kinderdagverblijf zelf. Wanneer de opvangmogelijkheid een zekerheid wordt, nodigen we de ouders uit voor een definitieve inschrijving. Voor de aanvang van de opvang wordt een inschrijvingsfiche opgesteld die alle medische gegevens bevat.  De ouders moeten voldoen aan alle administratieve formaliteiten en zij dienen onmiddellijk na de ondertekening van de inschrijvingsfiche een reservatiegeld van 150 euro te storten op het rekeningnummer BE04 6528 4027 6831. 

De definitieve inschrijving is pas geldig na de storting van deze 150 euro en na de ontvangst van de vereiste ingevulde documenten. Dit reservatiegeld wordt pas teruggestort nadat de ouders de laatste opvangmaand betaald hebben en alle onkosten vergoed zijn. De terugbetaling gebeurt per overschrijving zodat er steeds een bewijs van is. 

Voor ouders die 2 kinderen inschrijven of een 2e kindje willen inschrijven gaat de 2e waarborg naar omlaag. Dan is de reserveringswaarborg 75 euro i.p.v. 150 euro. 

Als je maar voor beperkte tijd komt (noodopvang) betaal je slechts 75 euro reservatiegeld. 

Het reservatiegeld wordt niet terug betaald bij opzeg van de gereserveerde plaats tijdens de wachtperiode, enkel bij miskraam of uitzonderlijke gevallen zal het worden terug betaald.

 

1.2 Opvangplan 

 

Bij de definitieve inschrijving worden alle administratieve formulieren ingevuld. De ouders geven bij de inschrijving nauwkeurig door op welke dagen hun kind moet opgevangen worden. Op basis van het aantal overeengekomen dagen wordt een opvangplan ingevuld door de verantwoordelijke in samenspraak met de ouders. Dit opvangplan is bindend voor de ouders en het kinderdagverblijf en het dient als basis voor het berekenen van de maandelijkse ouderbijdragen. Indien de ouders zich niet houden aan de vastgelegde afspraken omtrent het opvangplan, kan het kinderdagverblijf de opvang eenzijdig beëindigen. 

Wijzigingen in dit opvangplan kunnen alleen via een schriftelijke aanvraag bij de verantwoordelijke. Uw vraag kan geweigerd worden als er niet genoeg plaats is of door overmacht. De wijziging kan enkel goedgekeurd worden indien deze past binnen het gehele planningsschema, rekening houdend met het minimum aantal opvangdagen. Bij positieve evaluatie ondertekenen de verantwoordelijke en de ouders een nieuw opvangplan. 

 Indien het kindje met een wisselend weekschema komt, moeten de ouders hun maandschema met de wisselende dagen afgeven ten laatste 2 weken voor de volgende maand van start gaat.  Omwille van de continuïteit in de zorgverlening komen de kinderen best op vaste opvangdagen. Indien het kind om één of andere reden op een bepaalde dag onverwacht niet kan komen, moeten de ouders ten laatste voor 9u op de opvang dag zelf verwittigen. Ofwel is hierbij een medisch attest vereist ofwel wordt er een afwezigheid dag genoteerd. 

Wanneer een kindje langdurig afwezig is wegens ziekte, zal de verantwoordelijke de ouders uitnodigen om het opvangplan te bespreken en te kijken welke verdere regeling kan toegepast worden. 

 

2. Berekening en betaling ouderbijdrage  

2.1 Ouders betalen een vaste bijdrage per dag 

 

Het kind komt minstens 2,5 dagen in de week.  

In de dagprijs zitten verschillende zaken inbegrepen zoals: 

2 voedingen per dag. 

Water dat de kinderen drinken. 

Verbruik van wasmachine voor het wassen van de washandjes en slabben. 

Body lotion/zalven. 

Vochtige doekjes. 

Luiers. 

Elektriciteitsverbruik. 

1 hele dag (>5 uur) = 25 euro 

1 halve dag (<5 uur) = 18,50 euro 

In het begin van de maand krijgen de ouders een factuur van de vorige maand. Hier worden alle dagen volgens hun opvangplan aangerekend. De factuur dient betaald te worden binnen de 14 dagen na het ontvangen van de factuur. 

Indien de ouders niet meer samen zijn, wordt er onderling overlegd hoe de betaling verloopt. 

 

2.2 Principe = opvang bestellen, is opvang betalen! 

 

De ouders betalen voor de dagen die ze reserveerden. Ook voor extra dagen betalen ze dezelfde bijdrage. Er wordt een schriftelijke overeenkomst met opvangplan opgemaakt die door beide partijen ondertekend moet worden. Daarin staat de startdatum en al de dagen waarvoor men opvang nodig heeft. Extra dagen dient u aan te vragen bij de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf. De aanvraag kan geweigerd worden indien er niet genoeg plaats is of door overmacht. Indien de ouders minstens 7 werkdagen voor de komende maand laten weten wanneer ze het kind willen thuis houden, wordt er gewoon verlof afgenomen. Te laat verwittigd = dag gewoon betalen!

2.3 Facturatie 

 

In het begin van de maand krijgen de ouders een factuur van de vorige maand. Hier worden alle dagen volgens hun opvangplan aangerekend. Ze betalen dit factuur d.m.v. een overschrijving. Het is verplicht om binnen de 14 dagen na afgifte van het overschrijvingsformulier te betalen. De ouders krijgen indien ze na 1 week nog niet betaald hebben een waarschuwing. Na 2 weken na het einde van de factuurdatum krijgen de ouders een her aanbieding van de factuur in kwestie met daarbij verrekende administratieve kosten.  Indien de ouders daarna nog steeds niet betaald hebben, wordt dit doorgegeven aan de juridische dienst. De ouders moeten hiervan alle kosten betalen. Volgt er geen oplossing dan kan het kinderdagverblijf de opvang eenzijdig beëindigen en kan er een toeslag voor incassokosten gevorderd worden. Rekeningnummer: BE05 6528 4126 0975 

 

3. Regeling afwezigheden 

3.1 Gerechtvaardigde afwezigheidsdagen (=respijtdagen) 

 

De ouders hebben recht op gerechtvaardigde afwezigheidsdagen. Zij kunnen een afwezigheidsdag opnemen wanneer hun kind afwezig is op een dag die in het opvangplan gereserveerd werd, ongeacht de reden. (bv. u neemt een snipperdag, uw kindje gaat eens een dagje naar de grootouders, u hebt verlof…). Extra verlof moet wel 7 dagen op voorhand aangevraagd worden! 

Voor deze dagen moet u niet betalen. Deze dagen moeten niet allemaal opgenomen worden en zijn niet overdraagbaar naar het volgende jaar. Ook voor de collectieve sluitingsdagen van het kinderdagverblijf zelf moet u niet betalen. 

 5 vaste hele opvangdagen = Recht op 20 afwezigheidsdagen 

 4 vaste hele opvangdagen =  Recht op 15 afwezigheidsdagen 

3 vaste hele opvangdagen = Recht op 11 afwezigheidsdagen 

 2,5  opvangdagen = Recht op 8 afwezigheidsdagen. 

 

Kinderen die geen volledig kalenderjaar aanwezig zijn, hebben een ander aantal afwezigheidsdagen. Dit wordt berekent naargelang de tijd die ze wel in het kinderdagverblijf zijn. Starten de kinderen pas na augustus, dan hebben ze geen recht meer op vakantiedagen tot het einde van het jaar. Vanaf januari van het nieuwe jaar krijgt iedereen terug zijn normale aantal verlofdagen.  

Gerechtvaardigde afwezigheidsdagen worden verrekend op basis van de duur van de afwezigheid. Is het kind een halve dag afwezig op het moment waarop een volledige dag voorzien was, dan wordt er een halve dag in mindering gebracht van het aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen waarop u recht heeft. 

Bij ziektedagen moeten de ouders de eerste drie dagen wel betalen, met doktersattest of niet. Vanaf de vierde dag, met een doktersattest, worden de dagen terugbetaald. 

Uitzonderlijke omstandigheden kunnen alleen met de verantwoordelijke en/of met de organisator van het kinderdagverblijf besproken worden en zij beslissen of er een uitzondering kan toegestaan worden (bv. in geval van co-ouderschap,…). 

 

3.2 Ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen 

 

Dit zijn dagen waarop het kind volgens het opvangplan WEL aanwezig moest zijn in de opvang, maar niet aanwezig was en al de afwezigheidsdagen zijn opgebruikt. Dit kan allerlei redenen hebben.  
Als uw kind op zo'n dag niet komt opdagen, verwittigd of niet, betaald u gewoon de volledige dag. 

Kind niet aanwezig en kinderdagverblijf niet opgebeld of te laat opgebeld (altijd bellen VOOR 9u00) = hele dag aangerekend! 

 

De verantwoordelijke noteert per individueel kind het aantal gebruikte gerechtvaardigde afwezigheidsdagen (= respijtdagen) en het aantal niet gerechtvaardigde afwezigheidsdagen op een afwezigheidskaart.  

 

3.3 Sancties 

 

Wanneer de ouders de opvang opzeggen in een periode korter dan 3 maand voor de opgegeven startdatum, zal er een boete aangerekend worden van 150 euro. De waarborg zal niet terug betaald worden, enkel bij een onderbreking van de zwangerschap, kan met een doktersbriefje de waarborg terug gevorderd worden.  

De ouders dienen voor 9u00 naar het kinderdagverblijf te bellen om te verwittigen dat hun kindje die dag niet naar de opvang zal komen. Indien de ouders het kinderdagverblijf niet verwittigd hebben, dan wordt er een boete aangerekend. (Zie puntje onwettige afwezigheden) 

Ouders die hun kind laattijdig afhalen (na 18.00u) zonder dat ze het kinderdagverblijf verwittigd hebben, betalen 2,5 euro per minuut. Indien deze ouders wel verwittigd hebben dat ze te laat gaan zijn, betalen ze 1 euro per minuut. 
Indien het meer dan 3 keer gebeurd dat ouders hun kind te laat komen afhalen, en ze hebben al een verwittiging gehad, betalen ze de keren daarna telkens het bedrag van een halve dag (17,50 euro) als boete en het standaard bedrag van 2,5 euro per minuut. 

Niet bellen en laattijdig afhalen = 2,5 euro/minuut 

Wel bellen en laattijdig afhalen = 1 euro/minuut 

Na 3x te laat en reeds gewaarschuwd = 17,50 euro + 2,5 euro/minuut 

 

4. Einde van de opvang  

 

Het einde van de opvang kan gebeuren op twee manieren. 

Enerzijds kunnen de ouders een einde maken aan de opvang. Ze moeten dit schriftelijk melden aan de verantwoordelijke twee maanden voor de beoogde einddatum. Zo niet wordt er voor de opgevangen dagen nog een volledig bedrag aangerekend. ( principe= opvang bestellen , is opvang betalen). Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan er hiervan afgeweken worden. Ook indien de opvang nog niet gestart werd, maar de voorziene aanvangsdatum minder dan 2 maanden verwijderd is van de schriftelijke opzegging, zullen de bestelde dagen aangerekend worden. 

Anderzijds kan het kinderdagverblijf de opvang zelf beëindigen, indien de ouders de richtlijnen van het huishoudelijk reglement niet naleven. De opvangvoorziening geeft een gegronde reden door vooraleer het de opvang van een bepaald kind vroegtijdig beëindigt. Meerdere verwittigingen, schriftelijke en/of mondelinge, zullen hieraan steeds voorafgaan. 

Voor ouders met kinderen die maar voor beperkte tijd komen (noodopvang) ligt deze regeling anders. Het hangt af van de situatie hoe deze opzeg besproken wordt. 

 

5. Verzekering 

 

Uw kind, en het personeel zijn verzekerd als er een ongeval gebeurt op ons domein. 

Aangifte van schadegevallen of ongevallen gebeurt aan de verantwoordelijke of haar/zijn vervanger, binnen de 24 uur na het gebeuren, zodat deze de verzekeringsinstelling op de hoogte kan brengen. Het is van alle belang om deze aangifte zo snel mogelijk door te sturen aan de verzekeringsinstelling. 

Onze brandverzekering is afgesloten bij AXA Bank en verzekeringen. 

Bij Verzekeringen Naegels NV hebben wij: 

een ongevallenverzekering voor de kinderen. 

een brandverzekering. 

een verzekering voor schade die de begeleiding toebrengt aan een derden. 

 

6. Beroepsgeheim 

 

Om het kind zo efficiënt mogelijk te kunnen benaderen, worden allerlei persoonlijke, sociale en medische gegevens opgevraagd. Al deze gegevens betreffende het kind en zijn familiale situatie vallen onder de wet van de bescherming op de privacy, met datum 8 december 1992. Ze worden verwerkt door de verantwoordelijke en een deel ervan wordt doorgestuurd naar Kind en Gezin. Volgens de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u als ouder recht op toegang tot de administratieve gegevens die uw kind, uzelf of uw gezin betreffen en kan u verbetering ervan vragen. Het kinderdagverblijf en alle personeelsleden delen geen informatie mee aan derden in verband met uw gezin, uw kind of over het verblijf in het kinderdagverblijf. Dit beroepsgeheim moet door iedere werknemer strikt gehanteerd worden. 

 

7. Klachtenbehandeling 

 

Klachtenprocedure kinderopvang ’t Pandabos

Dagelijks doen wij ons uiterste best om de kindjes op te vangen in een veilige en betrouwbare omgeving, zodat jullie kindjes zich gelukkig en thuis voelen. Mocht er toch iets gebeuren waar u zich niet goed bij voelt, dan horen wij dit graag!

Wij staan open voor vragen en suggesties van u als ouder en zullen te allen tijden proberen deze zo goed mogelijk te behandelen of toe te passen.

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product.

Klachten kunnen betrekking hebben op wat ouders kunnen verwachten van de begeleidsters qua dienstverlening, op de algemene werking  en de dagelijkse werking van onze opvang (verzorging en pedagogische omgang met de kinderen).

Klachten kunnen gebaseerd zijn op wat beloofd werd en minimaal gegarandeerd werd en niet wordt nageleefd.

Waarom een klachtenbehandeling ?

De klachtenbehandeling is tot stand gekomen met de bedoeling dat onze ouders mee kunnen waken  over de naleving van de beloftes die gedaan worden met betrekking tot de opvang van hun kind. Een terechte klacht wijst op een minder punt in de werking en kan bijdragen tot de verbetering van onze werking.

Doel van een klachtenprocedure is dat klachten op een efficiënte manier worden geregistreerd, behandeld en beantwoord.

 

Bij wie kan je een klacht indienen ?

 

1. Indien er een klacht is i.v.m. het functioneren van een begeleid(st)er en/of de dagelijkse gang van zaken in de opvang, kan je steeds terecht bij Debby Clincke, de verantwoordelijke van onze kinderopvang. Gsm : 0476/59.73.07

 

2. Indien je geen antwoord krijgt op je klacht of geen gehoor kan je ook terecht bij de klachtendienst van Kind en Gezin

Kind en Gezin                                       02/533.14.14

Hallepoortlaan 27                               e-mail :   klachtendienst@kindengezin.be

1060 BRUSSEL

 

Wat doet de klachtendienst van Kind en Gezin ?

Advies en tips geven, zodat je een probleem zelf kan aanpakken.

Doorverwijzen als de klacht buiten de bevoegdheid van Kind en Gezin valt.

Ontvankelijke klachten op basis van procedures onderzoeken.

Aanbevelingen doen om de kwaliteit van de dienstverlening van Kind en Gezin te verbeteren.

 Wanneer contact opnemen met de Klachtendienst?

Als je vindt dat de dienstverlening van Kind en Gezin te wensen overlaat.

Als je klachten hebt over personen of instellingen die werkzaam zijn binnen de sector van Kind en Gezin.

Je kan niet terecht bij de Klachtendienst met vragen over kinderopvang, preventieve gezinszorg, adoptie of de dienstverlening van Kind en Gezin, met vragen van reglementaire, administratieve of juridische aard of met andere informatieve zaken. Contacteer hiervoor de Kind en Gezin-Lijn.